Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Poniedziałek, 19 lutego 2018

Imieniny obchodzi: Arnold, Konrad, Marceli

News

JAK TO DZIAŁA

Parkomaty solarne Strada Neops EVO TX

  Większość parkomatów funkcjonujących na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni to właśnie urządzenia tego typu.

  Strada odznacza się prostotą obsługi, niezawodnością oraz zgodnością ze wszystkimi standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Szczególny nacisk producent, francuska firma Parkeon, położył na zgodność z normami dotyczącymi obsługi urządzeń przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

  Parkomaty solarne Strada zainstalowane w Gdyni umożliwiają wnoszenie opłat na dwa sposoby:

  • gotówką za pomocą monet o nominałach od 10 groszy do 5 złotych

  • specjalną kartą strefową.

  Bilet wykupiony w parkomacie, bez względu na jego lokalizację uprawnia do postoju na obszarze całej strefy w ramach opłaconego czasu.

  Zgodnie z zapisami obowiązującej Uchwały Rady Miasta Gdyni, kierowca parkujący swój pojazd na obszarze strefy zobowiązany jest do wniesienia opłaty niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania, zatem niezbędne jest posiadanie przy sobie „drobnych” w ilości wystarczającej na opłacenie parkowania.

  Obsługa parkomatu

  Jak już wspomniano wcześniej, obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i nawet osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z tego rodzaju urządzeń, nie powinny mieć z nią najmniejszych problemów.

  Na obudowie parkomatu znajdują się:

  1. Etykiety informacyjne: na jednej z nich znajduje się instrukcja w formie diagramu, na drugiej informacja o obowiązujących w strefie stawkach opłat.

  2. Ekran – wielofunkcyjny wyświetlacz służący informowaniu użytkownika na bieżąco podczas wnoszenia opłaty o stanie transakcji

  3. Przyciski obsługowe (od lewej):

  1. Szary – przycisk służący zmianie języka komunikacji. Parkomat obsługuje cztery języki: polski jako język domyślny, angielski, niemiecki i rosyjski. Każdorazowe naciśnięcie szarego przycisku powoduje zmianę języka na następny w kolejności. Przy wyjściu ze stanu czuwania, zawsze zobaczymy komunikaty w języku polskim.

  2. Żółty – w chwili obecnej przycisk ten nie ma przypisanej żadnej funkcji.

  3. Niebieskie – dwa przyciski oznaczone symbolami „+” i „-”. Służą do podwyższania, bądź obniżania kwoty opłaty wnoszonej za pomocą karty strefowej.

  4. Zielony (większy niż pozostałe) – służy do potwierdzenia transakcji przez użytkownika

  5. Czerwony – przerwanie transakcji w dowolnym jej momencie przed ostatecznym zatwierdzeniem. W czasie wydruku biletu użycie czerwonego przycisku jest ignorowane.

  4. Wlot monet (poniżej przycisków) – oznaczony symbolem graficznym, takim samym jak na etykiecie informacyjnej.

  5. Głowica czytnika kart

  6. Kieszeń zwrotu monet – zakryta czerwoną półprzezroczystą klapką – kierowca może tam odebrać monety zwrócone w wyniku anulowania transakcji, bądź odrzucone przez parkomat z jakiejkolwiek innej przyczyny

  7. Kieszeń biletów – zakryta częściowo zieloną półprzezroczystą klapką – z niej należy odebrać bilet i umieścić go w samochodzie za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie danych przez kontrolerów.

Opłata za pomocą monet

Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany) a na ekranie pojawia się informacja o wniesionej kwocie oraz minimalnej i maksymalnej opłacie możliwej do wniesienia.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni, opłata minimalna została ustalona na kwotę 80 gr i odpowiada 30 minutom parkowania, zaś opłata maksymalna wynosi aż 96 zł i odpowiada opłacie za niecałe 4 dni.

Kierowca chcący wnieść opłatę powinien wrzucić do urządzenia monety o łącznej wartości co najmniej 80 groszy i nie większej niż 96 zł. W trakcie wnoszenia opłaty na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest wartość już wniesionej opłaty oraz odpowiadająca jej godzina, do której parkowanie zostało opłacone. Kierowca decyduje, w którym momencie zatwierdzić transakcję. Jeżeli wniesiona kwota będzie większa niż opłata do końca danego dnia, zostanie ona przeniesiona na następny dzień, w którym obowiązują opłaty. Na przykład opłata w kwocie 5 zł wniesiona o godzinie 17:10 w piątek będzie skutkowała wydaniem biletu, którego ważność upływa w najbliższy poniedziałek o godzinie 09:56.

Dla wygody kierowców, szczególnie przyjezdnych i turystów, parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę. Można zatem przyjechać w nocy z niedzieli na poniedziałek, wnieść opłatę i nie być zmuszonym do rannego wstawania.

Należy pamiętać, że jednorazowo urządzenie może przyjąć 25 monet, zatem wysokie kwoty opłat powinny być wnoszone za pomocą monet o wysokich nominałach.

Wrzucenie kwoty większej niż maksymalna powoduje automatyczne zwrócenie pieniędzy, a bilet nie zostanie wydany. Wrzucenie kwoty mniejszej niż minimalna i zatwierdzenie jej przynosi analogiczny skutek.

Opłata za pomocą karty

Opłaty można wnosić dowolną kartą bankową.