Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Poniedziałek, 24 lipca 2017

Imieniny obchodzi: Kinga, Krystyna, Olga

News

JAK TO DZIAŁA

Parkomaty solarne Strada Neops EVO TX

  Większość parkomatów funkcjonujących na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni to właśnie urządzenia tego typu.

  Strada odznacza się prostotą obsługi, niezawodnością oraz zgodnością ze wszystkimi standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Szczególny nacisk producent, francuska firma Parkeon, położył na zgodność z normami dotyczącymi obsługi urządzeń przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

  Parkomaty solarne Strada zainstalowane w Gdyni umożliwiają wnoszenie opłat na dwa sposoby:

  • gotówką za pomocą monet o nominałach od 10 groszy do 5 złotych

  • specjalną kartą strefową.

  Bilet wykupiony w parkomacie, bez względu na jego lokalizację uprawnia do postoju na obszarze całej strefy w ramach opłaconego czasu.

  Zgodnie z zapisami obowiązującej Uchwały Rady Miasta Gdyni, kierowca parkujący swój pojazd na obszarze strefy zobowiązany jest do wniesienia opłaty niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania, zatem niezbędne jest posiadanie przy sobie „drobnych” w ilości wystarczającej na opłacenie parkowania.

  Obsługa parkomatu

  Jak już wspomniano wcześniej, obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i nawet osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z tego rodzaju urządzeń, nie powinny mieć z nią najmniejszych problemów.

  Na obudowie parkomatu znajdują się:

  1. Etykiety informacyjne: na jednej z nich znajduje się instrukcja w formie diagramu, na drugiej informacja o obowiązujących w strefie stawkach opłat.

  2. Ekran – wielofunkcyjny wyświetlacz służący informowaniu użytkownika na bieżąco podczas wnoszenia opłaty o stanie transakcji

  3. Przyciski obsługowe (od lewej):

  1. Szary – przycisk służący zmianie języka komunikacji. Parkomat obsługuje cztery języki: polski jako język domyślny, angielski, niemiecki i rosyjski. Każdorazowe naciśnięcie szarego przycisku powoduje zmianę języka na następny w kolejności. Przy wyjściu ze stanu czuwania, zawsze zobaczymy komunikaty w języku polskim.

  2. Żółty – w chwili obecnej przycisk ten nie ma przypisanej żadnej funkcji.

  3. Niebieskie – dwa przyciski oznaczone symbolami „+” i „-”. Służą do podwyższania, bądź obniżania kwoty opłaty wnoszonej za pomocą karty strefowej.

  4. Zielony (większy niż pozostałe) – służy do potwierdzenia transakcji przez użytkownika

  5. Czerwony – przerwanie transakcji w dowolnym jej momencie przed ostatecznym zatwierdzeniem. W czasie wydruku biletu użycie czerwonego przycisku jest ignorowane.

  4. Wlot monet (poniżej przycisków) – oznaczony symbolem graficznym, takim samym jak na etykiecie informacyjnej.

  5. Głowica czytnika kart

  6. Kieszeń zwrotu monet – zakryta czerwoną półprzezroczystą klapką – kierowca może tam odebrać monety zwrócone w wyniku anulowania transakcji, bądź odrzucone przez parkomat z jakiejkolwiek innej przyczyny

  7. Kieszeń biletów – zakryta częściowo zieloną półprzezroczystą klapką – z niej należy odebrać bilet i umieścić go w samochodzie za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie danych przez kontrolerów.

Opłata za pomocą monet

Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany) a na ekranie pojawia się informacja o wniesionej kwocie oraz minimalnej i maksymalnej opłacie możliwej do wniesienia.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni, opłata minimalna została ustalona na kwotę 80 gr i odpowiada 30 minutom parkowania, zaś opłata maksymalna wynosi aż 96 zł i odpowiada opłacie za niecałe 4 dni.

Kierowca chcący wnieść opłatę powinien wrzucić do urządzenia monety o łącznej wartości co najmniej 80 groszy i nie większej niż 96 zł. W trakcie wnoszenia opłaty na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest wartość już wniesionej opłaty oraz odpowiadająca jej godzina, do której parkowanie zostało opłacone. Kierowca decyduje, w którym momencie zatwierdzić transakcję. Jeżeli wniesiona kwota będzie większa niż opłata do końca danego dnia, zostanie ona przeniesiona na następny dzień, w którym obowiązują opłaty. Na przykład opłata w kwocie 5 zł wniesiona o godzinie 17:10 w piątek będzie skutkowała wydaniem biletu, którego ważność upływa w najbliższy poniedziałek o godzinie 09:56.

Dla wygody kierowców, szczególnie przyjezdnych i turystów, parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę. Można zatem przyjechać w nocy z niedzieli na poniedziałek, wnieść opłatę i nie być zmuszonym do rannego wstawania.

Należy pamiętać, że jednorazowo urządzenie może przyjąć 25 monet, zatem wysokie kwoty opłat powinny być wnoszone za pomocą monet o wysokich nominałach.

Wrzucenie kwoty większej niż maksymalna powoduje automatyczne zwrócenie pieniędzy, a bilet nie zostanie wydany. Wrzucenie kwoty mniejszej niż minimalna i zatwierdzenie jej przynosi analogiczny skutek.

Opłata za pomocą karty

Karta strefowa jest dystrybuowana przez Biuro Obsługi Strefy znajdujące się w Gdyni przy ul. Białostockiej 3. Użytkownicy nabywający kartę, powinni przeznaczyć pewną kwotę (maksymalnie 300 zł), którą karta zostanie „załadowana”. Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystywane wyłącznie do opłat za parkowanie we wszystkich parkomatach zainstalowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.

Kierowca wnoszący opłatę za pomocą karty posługuje się nieco inną procedurą aniżeli ma to miejsce w przypadku bilonu.

Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Za pomocą niebieskich przycisków należy wyprowadzić urządzenie ze stanu czuwania, a następnie określić kwotę opłaty oraz odpowiadający jej czas końca parkowania. Przycisk oznaczony „+” powoduje skokowe zwiększenie kwoty, zaś oznaczony symbolem „-” jej zmniejszenie. Każde użycie jednego z przycisków powoduje zmianę kwoty o 50 groszy. Po osiągnięciu satysfakcjonujących parametrów, kierowca zatwierdza transakcję za pomocą zielonego przycisku, po czym proszony jest o zbliżenie karty do głowicy czytnika. Parkomat weryfikuje kartę i „zdejmuje” zdefiniowane przez kierowcę środki oraz wydaje bilet. Zaletą takiego rozwiązania jest chociażby brak konieczności wyjmowania karty z portfela, czy nawet z kieszeni. Po zakończonej transakcji na wyświetlaczu urządzenia pokazywany jest stan pozostałych środków na karcie.

Jeżeli kierowca zechce zrezygnować z transakcji, to w przypadku opłaty kartą może to zrobić nawet po jej zatwierdzeniu – wystarczy, że nie zbliży karty to głowicy czytnika. Transakcja zostanie automatycznie zakończona po ok. 30 sekundach.

Zaleca się, aby kierowcy weryfikowali zgodność danych wydrukowanych na bilecie. Prosimy o zgłaszanie do Biura Obsługi Strefy każdej stwierdzonej nieprawidłowości.

Podczas korzystania z parkomatów, kierowcy mogą spotkać się z komunikatem o treści „autodiagnostyka” lub „proszę czekać”. Komunikaty te są wyświetlane, kiedy urządzenie wykonuje test wewnętrzny podzespołów lub przesyła dane do centrum monitoringu. Operacje takie trwają maksymalnie kilkanaście sekund i w czasie ich trwania parkomat nie przyjmuje opłat. Należy zaczekać, aż komunikat zniknie.

Uszkodzone urządzenia przy próbie rozpoczęcia opłaty wyświetlają komunikat o treści „Parkomat uszkodzony”.