Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Niedziela, 21 stycznia 2018

Imieniny obchodzi: Agnieszka, Inez, Jarosław

Podstawa prawna funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania stanowi uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/127/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.04.2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (tutaj tekst ujednolicony uchwały wg stanu na dzień 01.07.2015 r.).

AKTUALNOŚCI

2015-12-18 12:22 Pobieranie opłat za postój w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że opłaty parkingowe w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania, na drogach publicznych, pobierane będą tylko w sytuacji, gdy auto zaparkowane jest w miejscach spełniających warunki „Ustawy o drogach publicznych". Oznacza to, że miejsce takie musi oznaczone być znakami pionowymi D-18 „Parking" i jednocześnie znakami poziomymi lub na przykład poprzez wyznaczenie zatok postojowych, parkingów, części chodników wykonanych z innej nawierzchni albo oddzielonych słupkami.
Decyzja taka podjęta została po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 grudnia 2015 r. Postępowanie dotyczyło uchwały nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania a także wprowadzenia. Częśś przepisu §1 ust. 2 ww. uchwały dotycząca podstawy do pobierania opłat parkingowych została unieważniona.
Paragraf 1 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, na drogach publicznych w strefie w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu".
Dodajmy, że dotychczasowe stanowisko ZDiZ w Gdyni, w sprawie pobierania opłat za postój na wszystkich miejscach w Strefie Płatnego Parkowania oparte było m.in. o wcześniejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 stycznia 2014 r., który mówił o konieczności wnoszenia opłat nawet w miejscach nieprzeznaczonych do parkowania w obrębie SPP: „Strefę płatnego parkowania stanowi wydzielony obszar (...). Zatem na całym wydzielonym obszarze stanowiącym strefę płatnego parkowania, tj. na wszystkich drogach publicznych znajdujących się na tym obszarze istnieje obowiązek uiszczania opłaty za parkowanie pojazdu Natomiast pojęcie "wyznaczone miejsce" należy rozumieć jako miejsce wyznaczone do parkowania na drodze publicznej (art. 13b ust. 1 w zw. Z art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 2 w zw. z art. 1 u.d.p.), co wcale nie oznacza, że jeżeli pojazd zostanie zaparkowany na drodze publicznej, ale w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania, to korzystający nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie."
Po otrzymaniu pisemnej sentencji i uzasadnienia wyroku NSA oceniona zostanie potrzeba podjęcia ewentualnych dalszych działań.
Do czasu uzupełnienia oznakowania najwięcej ulic, na których występują miejsca parkingowe, których zajmowanie nie rodzi obowiązku zapłaty jest w dzielnicy Kamienna Góra, przy al. Jana Pawła II, Starowiejskiej, Abrahama i Wójta Radtkego.

Powrót do komunikatów

Strefy płatnego parkowania w Gdyni|Powiększ Mapę