Funkcjonowanie strefy 2018-02-16T14:46:56+00:00

Funkcjonowanie strefy

W Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni obowiązują opłaty określone obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Gdyni. Parkowanie jest dozwolone na wszystkich dostępnych miejscach w obrębie pasa drogowego z wyłączeniem miejsc zastrzeżonych (koperty, postoje TAXI). Kierowcy mogą dokonywać opłat przez całą dobę, dzięki czemu osoby przyjeżdżające do miasta w nocy nie są zmuszone do wstawania wcześnie rano, wraz z rozpoczęciem funkcjonowania płatnego parkowania od godz. 9.00. Maksymalna kwota, za którą można kupić bilet parkingowy to 96 zł. Kierowca może kupić bilet za dowolną kwotę pomiędzy minimalną (80 gr) a maksymalną (96 zł). Parkomat automatycznie przeliczy opłatę na czas parkowania. Kontrola opłat w Strefie Płatnego Parkowania jest realizowana przez pracowników administracji Zarządu Dróg i Zieleni – Kontrolerów. Kontrolerzy sprawdzają obecność (lub brak) biletu z parkomatu lub abonamentu za przednią szybą pojazdu. W przypadku opłat za pomocą telefonu komórkowego, kontrolerzy sprawdzają, czy parkowanie jest opłacone w bazie danych w sposób zdalny. Kontrolerzy w żadnym wypadku nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek opłat.

W przypadku stwierdzenia braku opłaty, kontrolerzy sporządzają i drukują zawiadomienie o opłacie dodatkowej i umieszczają ją za wycieraczką. Wystawienie zawiadomienia jest dla kierowcy informacją o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w biurze Strefy Płatnego Parkowania bądź przelewem na konto. Wysokości opłat oraz sposoby ich realizacji zostały określone w Uchwale Rady Miasta Gdyni. Zawiadomienie jest ewidencjonowane w bazie danych i uzupełnione o dokumentację fotograficzną. Kontroler nie ma możliwości anulowania raz wystawionego zawiadomienia.

Opłata dodatkowa jest opłatą nakładaną w trybie administracyjnym, co oznacza, że zniszczenie, zagubienie zawiadomienia, nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia. Innymi słowy, w przypadku, kiedy nie została uiszczona opłata za parkowanie, natychmiast i automatycznie powstaje obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej. Wszystkie sprawy związane z parkowaniem pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni należy załatwiać pisemnie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3, bądź e-mailowo.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni