Kontakt 2020-09-11T00:29:52+00:00

Zarząd Dróg i Zieleni – biuro Strefy Płatnego Parkowania

  • 81-310 Gdynia, ul. Białostocka 3

  • tel. 58 76-44-000 (centrala, sekretariat)

  • Infolinia i zgłoszenia awarii parkomatów: tel: 56 663 76 31

Kierownik SPP w sprawie osobistego zgłaszania skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie SPP.

Sekretariat – pok. 18
Godziny pracy 8:00-16:00
tel. 58 76-44-000

Biuro Obsługi Klienta – parter
poniedziałek 11:00 – 16:00,
od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 – 15:00,
piątek 8:00 – 14:00
tel. 58 76-44-021
– udzielanie informacji, składanie reklamacji, zakup abonamentu

Kasa – parter
poniedziałek 11:00 – 16:00,
od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 – 15:00,
piątek 8:00 – 14:00

Wpłaty z tytułu:
– abonamentów uprawniających do parkowania na terenie SPP,
– zawiadomień i upomnień do opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP,

WSKAŻ DOJAZD

Formularz kontaktowy

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni