Kontakt 2021-01-12T23:14:11+00:00

Zarząd Dróg i Zieleni – biuro Strefy Płatnego Parkowania

  • Gdynia, ul. T. Wendy 15

  • tel. 58 76-44-000 (centrala, sekretariat)

  • Infolinia i zgłoszenia awarii parkomatów: tel: 56 663 76 31

Kierownik SPP w sprawie osobistego zgłaszania skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie SPP.

udzielanie informacji, składanie reklamacji, zakup abonamentu
poniedziałek 11:00 – 16:00,
od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 – 15:00,
piątek 8:00 – 14:00
tel. 58 76-44-021

Kasa – parter

Wpłaty z tytułu:
– abonamentów uprawniających do parkowania na terenie SPP,
– zawiadomień i upomnień do opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP,

poniedziałek 11:00 – 16:00,
od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 – 15:00,
piątek 8:00 – 14:00

Formularz kontaktowy

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni