Informacja dla użytkowników kart strefowych

W związku z modernizacją parkomatów i wycofaniem z użytkowania w Strefie Płatnego Parkowania kart strefowych Zarząd Dróg i Zieleni przypomina wszystkim posiadaczom i użytkownikom tych kart, że zwrot niewykorzystanych środków znajdujących się na karcie strefowej możliwy jest po przedłożeniu karty wraz z wnioskiem w kasie w siedzibie biura SPP przy ul. Białostockiej 3 (w poniedziałki w godz. od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00). Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (58 764 40 21, 58 764 40 31).

2018-04-05T12:42:58+00:00 18/02/2018|

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni