Nowe strefy płatnego parkowania

Gdynia od wielu lat realizuje politykę zrównoważonej mobilności. Przyjazna i bezpieczna przestrzeń publiczna to również ograniczenie w mieście rosnącej ilości samochodów, przekształcenie przestrzeni w kierunku miasta kompaktowego z licznymi przyjaznymi strefami dla mieszkańców.

– Miasto ukierunkowuje swój rozwój na neutralność klimatyczną i będzie dążyć do maksymalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz równoważenia pozostałych zanieczyszczeń. Systematycznie powstawać będzie infrastruktura sprzyjająca zmianie nawyków transportowych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni – Na tysiąc gdynian przypada 648 samochodów – to dwukrotnie większa liczba niż na tysiąc mieszkańców Berlina. Z miesiąca na miesiąc aut przybywa. Badania przeprowadzone w październiku 2019 pokazały, że średni czas postoju pojazdu na jednym miejscu parkingowym w miejskiej strefie płatnej w dzień powszedni wyniósł ponad 3 h, w sobotę 3,5 h a w niedzielę ponad 6 h. Natomiast wskaźniki napełnienia parkingów w godzinach szczytu, włączając soboty, wynosi 80%. To powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć miejsce choćby na krótką chwilę – podkreśla Wojciech Szczurek.

Dane pokazują, że w Śródmieściu oraz w przestrzeniach narażonych na dużą presję parkingową, na przykład na Kamiennej Górze, Wzgórzu św. Maksymiliana, Działkach Leśnych czy niezwykle popularnym Orłowie, problem z zaparkowaniem auta stał się codziennością. Tym samym obniża się poziom atrakcyjności przestrzeni publicznej i spada jakość życia mieszkańców, co niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji w sferze życia społeczno-ekonomicznego. Miasto chce zwiększyć rotacyjność samochodów przyjeżdżających do wybranych dzielnic.

Chcemy, aby Gdynia była bezpieczna, przyjazna i ekologiczna, dlatego tworzymy strefy uspokojonego ruchu. Zwiększenie opłat i poszerzanie obszaru płatnego parkowania w centrum i dzielnicach narażonych na duże obciążenie parkingowe jest wyzwaniem dla samorządu. Jednocześnie mamy świadomość, że wprowadzone innowacje przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz pozwolą sukcesywnie zmieniać nawyki transportowe mieszkańców, a w efekcie „odkorkują” newralgiczne punkty miasta. Co kluczowe w proponowanych zmianach, szczególną uwagę przy prowadzeniu badań zwróciliśmy na mieszkańców wskazanych obszarów – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Część zmian będzie wprowadzana po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia nowelizującej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie na kolejnej sesji Rady Miasta, przypadającej na 25 marca 2020.

Gdynia podzielona zostanie na cztery strefy płatnego parkowania: Śródmiejską, strefę A w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, strefę B w dzielnicy Działki Leśne oraz strefę C w Orłowie. Zmiana miejsca parkowania pojazdu w ramach jednej opłaty będzie możliwa we wszystkich omawianych strefach.
Strefa w Orłowie powstanie w drugim kwartale 2021, a oddanie pozostałych nowych stref planowane jest w na przełomie III/IV kwartału 2020.

Zmiana czasu pobierania opłat

Na obszarze Śródmiejskiej Strefy opłaty obowiązywały będą :

  •  od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 (w dniach 24.12 oraz 31.12 do godziny 14:00; 1.01 i 6.01, z wyłączeniem niedzieli i poniedziałku Świąt Wielkanocnych oraz 25.12 i 26.12).
  • w obszarze stref płatnego parkowania: Wzgórze Świętego Maksymiliana (Strefa A), Działki Leśne (Strefa B) i Orłowo (Strefa C) opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, (w dniach 24.12 oraz 31.12 przypadające w dni robocze pobierane są w wyżej wymienionych strefach do godziny 14:00).

Mieszkańcy Śródmiejskiej Strefy lub jednej z pozostałych stref, na podstawie nabytego abonamentu typu „M”, będą uprawnieni do zaparkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania, dotychczas było to ograniczone do 200 metrów. Granice, w których mieszkaniec danej strefy będzie upoważniony do zaparkowania pojazdu, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania. Opłata za drugi pojazd w abonamencie typu „M’ wyniesie trzykrotności, a za kolejne czterokrotność opłaty abonamentowej. Przy zakupie abonamentu typu „M” obowiązywać będzie rozliczanie PITu w gdyńskim Urzędzie Skarbowym, niezbędne będzie także wskazanie Gdyni jako miejsca zamieszkania i składanie przez mieszkańca zeznania podatkowego za rok poprzedzający ubiegania się o taki abonament. Opłata dodatkowa za brak uiszczenia świadczenia za miejsce postojowe we wszystkich strefach wyniesie 150 zł/200 zł.

Pierwsze zmiany wejdą w życie po 14 dniach, czyli pod koniec kwietnia 2020 między innymi konieczność wpisywania numeru rejestracyjnego zaparkowanego auta.
Ceny w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania będą zaczynały się od 5,50 zł za 1 godzinę, podobnie jak w Gdańsku czy w Krakowie za ten sam czas zapłacimy już 6 zł, a w Poznaniu 7 zł. Dla osób, które muszą zostawić samochód na krótki czas będzie przewidziana opłata 2 zł za 22 minuty. Cena za 1 godzinę w podstrefach wyniesie 3,90 zł.

Do kontroli wniesionych opłat wykorzystywany będzie system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Pojawi się  także obowiązek wpisywania numeru rejestracyjnego podczas zakupu biletu w parkomacie.

Opłaty jednorazowe

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania:

Strefy A/B/C:

Opłata za postój pojazdu „WD” wpisanego do Gminnego Rejestru Samochodów Współdzielonych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz Strefach A/B/C:

Abonamenty:

Koszt całej inwestycji to prawie 11 milionów zł, a przewidywana pula pojazdów do kontroli to 700 tysięcy samochodów rocznie.
Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania przeznaczane są między innymi na poprawę infrastruktury drogowej, w tym remonty ulic i chodników, a także nasadzenia zieleni.

2020-03-13T10:25:40+00:00 13/03/2020|

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni