Opłaty 2018-03-12T09:05:34+00:00
0 PLN
pierwsze 30 min.
0 PLN
kolejne 30 min.
0 PLN
druga godzina
0 PLN
trzecia godzina
0 PLN
każda następna godzina

Opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni można wnosić:

Wpłat z tytułu:

  • abonamentów uprawniających do parkowania na terenie SPP,
  • :”   na    „opłat dodatkowych (w tym na upomnienia) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP, można dokonywać w kasach Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni przy ul. Białostockiej 3 (na parterze budynku):
    • w poniedziałki w godzinach: 1000 – 1800
    • od wtorku do piątku w godzinach:  800 – 1600

    lub na rachunek bankowy, którego indywidualny numer podany jest na zawiadomieniu o opłacie dodatkowej, upomnieniu lub abonamencie.

W przypadku wykonywania przelewu z zagranicy prosimy o dodanie liter PL przed numerem rachunku oraz podanie kodu SWIFT BPKOPLPW

Kasy SPP realizują także wypłaty na podstawie oryginałów Polecenia wypłaty wydawanych do lipca 2017 r. przez parkomaty Galexio oraz zwroty niewykorzystanych środków znajdujących się na wycofanych już z użytku kartach strefowych (po przedłożeniu takiej karty wraz z wnioskiem).

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni