Opłaty 2021-02-28T18:00:38+00:00
0 PLN
pierwsze 30 min.
0 PLN
kolejne 30 min.
0 PLN
druga godzina
0 PLN
trzecia godzina
0 PLN
każda następna godzina

Opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni można wnosić:

 • Wykupując jednorazowy bilet w parkomacie (płatność kartą lub gotówką)

 • Przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego dokonanie płatności mobilnych (mobiParking, CityParkApp)

 • Poprzez zakupienie abonamentu w Biurze Obsługi Klienta lub przez internetową stronę e-abonamenty

Wpłat z tytułu:

 • abonamentów uprawniających do parkowania na terenie SPP,
 • opłat dodatkowych (w tym na upomnienia) za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP, można dokonywać w kasach Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni przy ul. T. Wendy 15:
  • w poniedziałki w godzinach: 1100 – 1600
  • od wtorku do czwartku w godzinach:  1000 – 1500
  • w piątki w godzinach:  800 – 1400

  lub na rachunek bankowy, którego indywidualny numer podany jest na zawiadomieniu o opłacie dodatkowej, upomnieniu.

W przypadku wykonywania przelewu z zagranicy prosimy o dodanie liter PL przed numerem rachunku oraz podanie kodu SWIFT BPKOPLPW

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni