Podstawa prawna 2020-12-13T19:44:18+00:00

Podstawa prawna

Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania stanowi uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz.2477) z uwzględnieniem:

  • zmian wprowadzonych uchwałą nr VIII/127/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 1573),
  • zmiany wynikającej z wyroku III SA/Gd 944/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 807),
  • zmian wprowadzonych  uchwałą nr XXXIV/953/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r., poz. 3294).
  • zmian wprowadzonych  uchwałą nr XIX/602/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 2719).
  • zmian wprowadzonych  uchwałą nr XXIII/747/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. o zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 4650)

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni