Podstawa prawna 2020-07-15T12:46:06+00:00

Podstawa prawna

Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania stanowi uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz.2477) z uwzględnieniem:
• zmian wprowadzonych uchwałą nr VIII/127/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 1573),
• zmiany wynikającej z wyroku III SA/Gd 944/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 807),
• zmian wprowadzonych  uchwałą nr XXXIV/953/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r., poz. 3294). Tutaj tekst ujednolicony uchwały

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni