Pojazdy elektryczne zwolnione z opłat w SPP

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (opubl. Dz.U. 2018 poz.317 z dn. 07.02.2018 r.) wprowadzającej m.in. zmiany w ustawie o drogach publicznych informujemy, że od dnia 22.02.2018 r. pojazdy elektryczne zwolnione są z opłat za postój w strefach płatnego parkowania.

Za pojazd elektryczny, uważany jest „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”.

W celu ułatwienia identyfikacji takich pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby – właścicieli i użytkowników pojazdów elektrycznych do kontaktu z biurem SPP przy ul. Białostockiej 3.

2020-05-04T10:41:43+00:00 01/03/2018|

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni