Reklamacje 2021-03-02T14:02:03+00:00

Składanie reklamacji

Reklamacje lub odwołania wnosi się wyłącznie w formie pisemnej.

Za datę wpływu uznaje się datę przyjęcia wniosku reklamacji przez BOK lub sekretariat wniosku reklamacyjnego. We wnioski, obowiązany jest opisać przyczyny i dołączyć wszelkie dowodyuzasadniające złożenie reklamacji. Wnioski można wnosić za pomocą:

  • e-maila (spp@zdiz.gdynia.pl)
  • listu pocztowego lub osobiście (Zarząd Dróg i Zieleni, Samodzielny Referat Strefy Płatnego Parkowania, 81-341 Gdynia, ul. Wendy 15)
  • lub za pomocą poniższego formularza:  • Nie przyjmujemy telefonicznych reklamacji oraz odwołań
  • Wniesienie reklamacji lub odwołania nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia obniżonej kwoty opłaty dodatkowej
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownikowi samochodu przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania, zawierającego nowe dane do sprawy
  • Jeśli użytkownik opłacił  zawiadomienie i złożył wniosek reklamacyjny, w przypadku anulacji kwota opłaty dodatkowej zostaje zwrócona w sposób wskazany we wnioski.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni