Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Poniedziałek, 19 lutego 2018

Imieniny obchodzi: Arnold, Konrad, Marceli

News

OPŁATY


Opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni można wnosić:

Wpłat z tytułu:

  • abonamentów uprawniających do parkowania na terenie SPP,
  • opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP,
  • aktywacji i doładowania karty strefowej,
  • wpłat na upomnienia do uiszczenia opłat za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas

można dokonywać w kasach (na parterze) przy ul. Białostockiej 3 (budynek Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania):

w poniedziałki w godzinach: 1000 – 1800
od wtorku do piątku w godzinach: 800 – 1600
lub na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA

74 1440 1084 0000 0000 1036 6917

W przypadku wykonywania przelewu z zagranicy prosimy o dodanie liter PL przed numerem rachunku oraz podanie kodu SWIFT BPKOPLPW

Kasy (na parterze) przy ul. Białostockiej 3, w godz. 1000 – 1800 w poniedziałki i w godz. 800 – 1600 od wtorku do piątku realizują wypłaty na podstawie oryginałów Polecenia wypłaty wydawanych przez elektryczne automaty parkingowe Galexio.
Ad 1 Opłata gotówką (bilonem)

– Opłata gotówką (bilonem) w parkomacie solarnym Strada

Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany) a na ekranie pojawia się informacja o wniesionej kwocie oraz minimalnej i maksymalnej opłacie możliwej do wniesienia.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni, opłata minimalna została ustalona na kwotę 80 gr i odpowiada 30 minutom parkowania, zaś opłata maksymalna wynosi aż 96 zł i odpowiada opłacie za nieco ponad 4 dni.

Pierwsze pól godziny - 0,80 zł; drugie pół godziny - 2,00 zł; druga godzina - 2,90 zł; trzecia godzina - 3,00 zł; każda następna godzina 2,80 zł; możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe

Kierowca chcący wnieść opłatę powinien wrzucić do urządzenia monety o łącznej wartości co najmniej 0,80 zł i nie większej niż 96 zł. W trakcie wnoszenia opłaty na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest wartość już wniesionej opłaty oraz odpowiadająca jej godzina, do której parkowanie zostało opłacone. Kierowca decyduje, w którym momencie zatwierdzić transakcję. Jeżeli wniesiona kwota będzie większa niż opłata do końca danego dnia, zostanie ona przeniesiona na następny dzień, w którym obowiązują opłaty. Na przykład opłata w kwocie 5 zł wniesiona o godzinie 17:10 w piątek będzie skutkowała wydaniem biletu, którego ważność upływa w najbliższy poniedziałek o godzinie 9:56.

Zatwierdzenie transakcji następuje w chwili naciśnięcia zielonego przycisku. Bilet jest drukowany natychmiast i może być odebrany w kieszeni wydawczej osłoniętej zieloną osłoną. Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym dla kontrolera.

Dla wygody kierowców, szczególnie przyjezdnych i turystów, parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę. Można zatem przyjechać w nocy z niedzieli na poniedziałek, wnieść opłatę i nie być zmuszonym do rannego wstawania.

Należy pamiętać, że jednorazowo urządzenie może przyjąć 25 monet, zatem wysokie kwoty opłat powinny być wnoszone za pomocą monet o wysokich nominałach.

Wrzucenie kwoty większej niż maksymalna powoduje automatyczne zwrócenie pieniędzy, a bilet nie zostanie wydany. Wrzucenie kwoty mniejszej niż minimalna i zatwierdzenie jej przynosi analogiczny skutek.

– Opłata gotówką (bilonem) w parkomacie elektrycznym Galexio


Ad 2 Opłata za pomocą wykupu abonamentu w Biurze Obsługi Strefy

Abonamenty

Zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały Rady Miasta Gdyni, kierowcy często korzystający z miejsc postojowych w obrębie SPP, a szczególnie mieszkańcy, mają możliwość zakupienia abonamentu.

Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni przy ul.Białostockiej 3.

Istnieją trzy rodzaje abonamentów:
1. Dla właścicieli pojazdów, którzy są mieszkańcami na terenie objętym Strefą Płatnego Parkowania w Gdyni.
2. Dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Ds.Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie schorzeń neurologicznych i narządów ruchu.
3. Na okaziciela.

Abonamenty różnią się kolorystyką i ilością informacji (patrz przykłady poniżej) oraz ceną:
• Abonament miesięczny dla mieszkańca (typ M) – 30,00 zł
• Abonament miesięczny dla osoby niepełnosprawnej (typ N) – 30,00 zł
• Abonament miesięczny na okaziciela (typ O) – 450,00 zł

Abonament uprawnia do nieograniczonego w czasie postoju na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to abonamentu M, którego posiadacz będzie mógł parkować pojazd jedynie w pewnym rejonie Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni określonym na etapie wydawania abonamentu.

Abonament, podobnie jak bilet z parkomatu powinien być umieszczony za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez kontrolera.

Ad 3 Za pośrednictwem telefonu komórkowego

Kierowca może dokonywać płatności za pomocą usługi mobiParking przy użyciu telefonu komórkowego. Po wcześniejszym zarejestrowaniu się rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą smsa. Więcej informacji na stronie skycash.com.
Każda zarejestrowana firma, korzystająca z usługi wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni z zastosowaniem telefonów komórkowych ma dostęp do not księgowych z poziomu panelu administracyjnego na stronie SkyCash Poland S.A.
Firma Skycash obsługująca system mobilnej płatności mobiParking od 01 sierpnia 2013 roku wprowadziła dla użytkowników firmowych opłatę abonamentową w kwocie 5 zł za pojazd.