Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Poniedziałek, 24 lipca 2017

Imieniny obchodzi: Kinga, Krystyna, Olga

News

PARKOMATY

W Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni zostały zainstalowane dwa rodzaje parkomatów:

  • • parkomaty Strada Neops EVO TX – to parkomaty z zasilaniem solarnym
  • • parkomaty Galexio Light – to parkomaty z zasilaniem elektrycznymObydwa zostały wyprodukowane we Francji przez firmę Parkeon.

Wykonawcami Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni jest firma Parxis Sp. z o.o. z Warszawy, www.parxis.pl
Parkeon

Firma z tradycjami sięgającymi prawie 40 lat wstecz. Parkeon produkuje wyłącznie urządzenia wydające bilety za opłatą. Parkomaty zaś stanowią blisko 90% produkcji tej firmy.

Francuskie parkomaty znalazły uznanie w większości europejskich metropolii, a także w wielu mniejszych miastach i miasteczkach. Można je także zobaczyć na innych kontynentach, jak np. w Ameryce Północnej (USA i Kanada), Australii, Afryce (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt), a nawet w tak egzotycznych krajach jak Malezja czy Singapur.

Blisko 60% (ponad 140 tys.) wszystkich funkcjonujących na świecie parkomatów to urządzenia wyprodukowane w Besancon we Francji, co daje firmie Parkeon pozycję niekwestionowanego lidera w branży.

Urządzenia francuskiego producenta cechują się wysoką niezawodnością, łatwością obsługi, niskimi kosztami eksploatacji oraz, co chyba najważniejsze – możliwością bezproblemowej rozbudowy ich funkcjonalności wraz z pojawiającymi się na rynku nowymi technologiami i możliwościami. Ponadto są:

1. Ekologiczne

• pobór energii w przypadku parkomatów zasilanych solarnie jest porównywalny z ... kalkulatorem

• ponad 90% ich masy może być wykorzystana powtórnie jako surowiec wtórny

• układy elektroniczne nie zawierają żadnej z 6 substancji niebezpiecznych określonych standardem RoHS.


2. Trwałe – średni czas funkcjonowania został przez producenta określony na co najmniej 15 lat

3. Ergonomiczne

• parkomaty Parkeon spełniają wymagania wszystkich norm związanych z ergonomią, ze szczególnym uwzględnieniem ich obsługi przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej

Parkomaty solarne Strada Neops EVO TX

Jest to parkomat o kompaktowej budowie, nowoczesnym, ale nie rzucającym się w oczy wyglądzie, niewielkich wymiarach – z łatwością wpisuje się w każde otoczenie, bez względu czy jest to zabytkowa starówka, czy supernowoczesne centrum biznesowe.

Zasilanie energią słoneczną sprawia, że koszt obsługi urządzenia jest bardzo niski, zaś zastosowane do jego budowy i wykończenia materiały dają gwarancję wieloletniej bezawaryjnej pracy, nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Strategia producenta zakłada dostępność części zamiennych oraz ich zgodność technologiczną wstecz, co sprawia, że utrzymanie urządzeń w stałej sprawności nie sprawi problemu przez kilkanaście najbliższych lat.

Nowoczesne rozwiązania kontroli autentyczności monet obniżają praktycznie do zera straty związane z próbami oszustwa, czy kradzieży.

Obsługa zbliżeniowej karty bezstykowej, jako jednej z metod płatności, jest funkcjonalnością wprowadzoną po raz pierwszy w Polsce w roku 2007 w Szczecinie i od tego czasu znajduje coraz większą ilość zwolenników. Technologia opiera się na założeniu, że czytnik kart jest pozbawiony szczeliny, do której należałoby wkładać kartę na czas dokonywania opłaty. Sprawia to, że opłata za pomocą karty sprowadza się do trzech prostych czynności możliwych do wykonania nawet jedną ręką, w niektórych sytuacjach nie ma nawet potrzeby wyjmowania karty z kieszeni, ponieważ do zrealizowania opłaty wystarcza jej zbliżenie do głowicy czytnika na setne części sekundy.

Strada, jako typowy parkomat, nie wydaje reszty, zaś wniesiona opłata jest przeliczana na czas parkowania z dokładnością do 1 minuty zgodnie z obowiązującym taryfikatorem w sposób proporcjonalny.

Parkomaty elektryczne Galexio Light

Jest to urządzenie, którego głównym zastosowaniem jest sprzedaż biletów w transporcie publicznym. W Gdyni zostało dostosowane dla potrzeb obsługi Strefy Płatnego Parkowania z zachowaniem wszystkich dodatkowych funkcjonalności typowych dla automatów biletowych, takich jak:

1. możliwość wydawania reszty

2. akceptacja banknotów

3. możliwość doładowania karty strefowej

4. możliwość sprawdzenia stanu środków na karcie strefowej

Obsługa urządzenia, podobnie jak w przypadku parkomatu Strada została maksymalnie uproszczona. Polega na wyborze odpowiedniej opcji za pośrednictwem informacji wyświetlanej na 10-calowym kolorowym monitorze oraz wniesieniu zdefiniowanej opłaty. Całość operacji wykonuje się za pomocą pokrętła z wbudowanym przyciskiem potwierdzenia.

Aby ograniczyć próby wykorzystania urządzenia jako „rozmieniarkę” do pieniędzy, urządzenie wydaje resztę jedynie w bilonie z wykorzystaniem monet o nominałach 1 zł i 10 gr. W sytuacjach kiedy reszta musiałaby być większa niż 20 zł, urządzenie na pozostałą kwotę wydaje pokwitowanie, z którym kierowca winien udać się do Biura Obsługi Strefy aby odebrać należną gotówkę.

Z tego samego powodu za parkowanie można zapłacić bilonem (nominały od 10 groszy do 5 zł) oraz banknotami o maksymalnym nominale 50 zł. Banknoty o wyższych nominałach nie będą akceptowane.

Doładowanie karty można zrealizować wyłącznie za pomocą banknotów wszystkich nominałów. W przypadku doładowania karty urządzenie nie wydaje reszty.

UWAGA!

Z uwagi na konstrukcję i zasadę działania czytnika banknotów, w sytuacjach kiedy opłata wnoszona jest za pomocą banknotów, a kierowca podejmie decyzję o rezygnacji z transakcji, bądź też z przyczyn technicznych zrealizowanie transakcji okaże się niemożliwe (np. blokada czytnika, uszkodzenie urządzenia, etc.), parkomat Galexio zwraca jedynie ostatni umieszczony w czytniku banknot. Na pozostałą kwotę urządzenie wydaje pokwitowanie, za okazaniem którego Biuro Obsługi Strefy zwraca należność.

Parkomat Galexio

W stanie czuwania na ekranie urządzenia wyświetlany jest wygaszacz ekranu. Aby przejść do stanu gotowości do pracy, wystarczy poruszyć pokrętłem wyboru opcji lub nacisnąć dowolny przycisk funkcyjny.

UWAGA!

W odróżnieniu od parkomatów solarnych Strada, aby zrealizować transakcję należy najpierw określić parametry transakcji, czyli wybrać odpowiednią opcję oraz kwotę. Wlot monet pozostaje zamknięty do chwili zakończenia wyboru opcji przez użytkownika, zatem nie ma możliwości włożenia monety do wlotu monet, dopóki nie zostaną zakończone czynności opisane poniżej.

EKRAN POWITALNY (GOTOWOŚĆ DO PRACY)

Na ekranie tym użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje operacji:
1. Opłata za parkowanie
2. Doładowanie lub sprawdzenie karty strefowej

Oprócz powyższych operacji, na ekranie powitalnym jest możliwość wyboru jednego z czterech języków. Po zakończeniu transakcji, urządzenie powraca do języka domyślnego, którym jest polski. Zmiany operacji (lub języka) dokonuje się za pomocą pokrętła wyboru opcji. Niebieska obwódka wskazuje aktualnie wybraną opcję. Za pomocą zielonego przycisku „OK” umieszczonego na środku pokrętła zatwierdza się wskazany wybór.

OPŁATA ZA PARKOWANIE

Po wybraniu operacji opłaty za parkowanie, użytkownik winien zdefiniować wymienione poniżej parametry:
1. Kwotę opłaty – za pomocą pokrętła wyboru opcji. Obracając pokrętło w prawo lub w lewo, należy ustalić żądaną kwotę opłaty. Kwota opłaty wskazywana jest na pasku równocześnie z czasem parkowania, za jaki dana opłata będzie wniesiona. Jednocześnie z prawej strony ekranu w dolnej jego części wyświetlany jest uproszczony wizerunek biletu, na którym w sposób dynamiczny zmienia się godzina i data końca parkowania. Dane te zostaną wydrukowane na bilecie po zakończeniu transakcji.
Po osiągnięciu żądanej kwoty, należy ją zatwierdzić zielonym przyciskiem „OK” 2. Metodę opłaty – użytkownik ma do wyboru dwie możliwości: opłatę gotówką lub kartą strefową.
Należy wskazać za pomocą pokrętła wyboru opcji żądaną metodę a następnie zatwierdzić zielonym przyciskiem „OK”. Domyślną opcją jest opłata gotówką 1. Opłata gotówką – po wybraniu tej metody płatności, w lewej części ekranu wyświetlana jest informacja o określonej przez użytkownika kwocie do zapłaty, kwocie już zapłaconej oraz pozostałej do zapłacenia. Użytkownik ma możliwość wniesienia opłaty równej opłacie zdefiniowanej, bądź też większej. W tym drugim przypadku urządzenie wyda resztę. Podczas wnoszenia opłaty, jeżeli kwota wniesiona osiągnie, bądź przekroczy kwotę zdefiniowaną, urządzenie automatycznie przechodzi do etapu zatwierdzenia transakcji.
UWAGA! Reszta wydawana jest monetami o nominałach 1 zł i 10 gr. Przy opłacie gotówką użytkownik może ją uiścić zarówno monetami jak i banknotami. UWAGA! Przy opłacie za parkowanie, urządzenie akceptuje jedynie banknoty o nominałach 10, 20 i 50 zł. Banknoty o wyższych nominałach będą odrzucane. Po prawej stronie ekranu, jako pomoc, pokazana jest część operacyjna ze wskazaniem wlotu monet oraz banknotów, jako aktywnych. 2. Opłata kartą strefową – po wybraniu tej metody, użytkownik proszony jest o przyłożenie karty strefowej do czytnika. W większości przypadków nie ma konieczności wyjmowania karty z portfela, nawet jeżeli znajdują się w nim inne karty oraz bilon. Po przyłożeniu karty urządzenie automatycznie przechodzi do etapu drukowania biletu, ze wskazaniem środków zdjętych z karty oraz środków pozostałych do wykorzystania.

ZATWIERDZENIE TRANSAKCJI

W każdym przypadku opłaty gotówkowej przed wydrukowaniem biletu, użytkownik pytany jest o zatwierdzenie transakcji. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania w tym momencie wybierając opcję „NIE”, bądź w każdym wcześniejszym, używając czerwonego przycisku „ANULUJ”. UWAGA! W przypadku anulowania transakcji, w której opłaty dokonywano za pomocą banknotu (banknotów), urządzenie zwraca jedynie ostatni banknot, którego umieszczenie w czytniku spowodowało osiągnięcie, bądź przekroczenie opłaty zdefiniowanej. Na pozostałą należność, która nie może być zwrócona, urządzenie wydaje pokwitowanie, na podstawie którego Biuro Obsługi SPP wypłaci gotówkę. Ważne zatem jest, aby rozważnie posługiwać się banknotami podczas wnoszenia opłaty.

WYDRUK BILETU

Po zakończeniu transakcji urządzenie wydaje bilet (oraz ewentualnie resztę). Bilet należy umieścić za przednią szyba pojazdu w miejscu widocznym dla kontrolera SPP. UWAGA! W pewnych sytuacjach, kiedy urządzenie nie ma wystarczających środków na wydanie reszty, bądź też układ wydawania reszty nie działa z innych powodów, w czasie całej transakcji oraz na ekranie powitalnym, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Jeżeli użytkownik mimo to zdecyduje się na operację wymagającą wydania reszty, urządzenie wyda pokwitowanie, na podstawie którego Biuro Obsługi SPP wypłaci gotówkę. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy urządzenie nie może wydrukować biletu i nie może wydać reszty oraz zwrócić wniesionej opłaty, na ekranie wyświetlany jest odpowiedni komunikat, z podaniem identyfikatora transakcji oraz daty i godziny wniesienia opłaty oraz prośbą o kontakt z Biurem Obsługi SPP.

DOŁADOWANIE KARTY STREFOWEJ

Aby doładować kartę strefową należy wpierw przejść do stanu gotowości poruszając pokrętłem wyboru opcji lub przyciskając dowolny przycisk funkcyjny. Następnie, użytkownik może wybrać opcję doładowania karty strefowej, lub po prostu położyć kartę na czytniku. UWAGA! Z uwagi na fakt, iż podczas doładowania karty urządzenie kilkukrotnie weryfikuje dane na karcie, musi ona leżeć na czytniku, nie wystarczy krótkie jej przyłożenie, jak to miało miejsce w przypadku opłaty. Po wybraniu opcji doładowania, na ekranie urządzenia pokazywany jest pasek wyboru kwoty doładowania z kwotą minimalną ustawioną na 10 zł. Obrót pokrętła spowoduje zwiększenie tej kwoty w krokach co 10 zł, aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty doładowania dla danej karty (kwota maksymalna jest obliczana w oparciu o aktualny stan środków na karcie oraz maksymalną możliwą wartość karty wynoszącą 300 zł). Na tym samym ekranie w jego lewej części wyświetlany jest aktualny stan karty oraz stan, jaki zostanie osiągnięty po doładowaniu kwotą zdefiniowaną za pomocą pokrętła. UWAGA! W sytuacjach kiedy użytkownik chce jedynie sprawdzić stan środków na karcie, wystarczy wybrać opcję doładowania i położyć kartę na czytniku (lub tylko położyć kartę na czytniku), a następnie, po odczytaniu żądanej informacji zabrać kartę. Transakcja zostanie anulowana automatycznie.

OPŁATA

Po określeniu kwoty doładowania, użytkownik zatwierdza wybór zielonym przyciskiem i proszony jest o wniesienie opłaty. Podczas wnoszenia opłaty, na ekranie wyświetlana jest opłata zdefiniowana, kwota, która została już wpłacona oraz kwota, która pozostała do wpłacenia. Po osiągnięciu kwoty zdefiniowanej, urządzenie automatycznie kończy operację i pyta użytkownika, czy ten życzy sobie otrzymać pokwitowanie.

UWAGA! W przypadku doładowania karty urządzenie:

1. Akceptuje wyłącznie banknoty wszystkich nominałów w dowolnej kolejności 2. Akceptuje wyłącznie opłatę równą zdefiniowanej (nie wydaje reszty) 3. Nie zwraca banknotów umieszczonych w czytniku (w przypadku anulowania transakcji podczas wnoszenia opłaty, urządzenie wydaje pokwitowanie na kwotę już wniesioną, na podstawie którego Biuro Obsługi SPP zwraca gotówkę).