Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Poniedziałek, 19 lutego 2018

Imieniny obchodzi: Arnold, Konrad, Marceli


Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach


W tej części serwisu znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Ich skład dobierany jest w oparciu o pytania zadawane przez osoby dzwoniące do SPP tel. 58 764 40 21-23 Jako że część z nich się powtarza, poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej poruszane problemy.


Pytania ogólne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania


1). Czy muszę płacić za parkowanie w centrum Gdyni? Na jakiej podstawie zostały ustalone opłaty za parkowanie w SPP?

odp: Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (SPP). Oznacza to, iż obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie, a tym samym także opłaty dodatkowej, ciąży na kierującym danym pojazdem samochodowym. Podstawę prawną funkcjonowania SPP w Gdyni określającą m.in. stawki opłat za parkowanie stanowi uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku . Opłaty parkingowe, dodatkowe pobierane są przez Prezydenta Miasta Gdyni za pośrednictwem operatora SPP, którym jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

2). Jaki jest obecny kształt Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni?

odp: Obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania w Gdyni określony został uchwałą Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku (tekst uchwały tutaj). Aktualna poglądowa mapa SPP wraz z lokalizacją parkomatów znajduje się tutaj. Aktualna mapa SPP

3). Gdzie i od kiedy obowiązują opłaty za parkowanie?

odp: Kierowca wjeżdżający do centrum Gdyni musi zwracać uwagę na znaki. Znak D-44 – „początek strefy” określa dni i godziny oraz sposób wnoszenia opłat. Do minięcia znaku D-45 – „koniec strefy” jest zobowiązany do opłaty. (Plan miasta z lokalizacją parkomatów znajduje się w zakładce Mapa.) Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 . W soboty, w niedziele oraz w odpowiednie dni świąteczne SPP nie funkcjonuje, stąd nie pobiera opłat za postój w SPP. Należy pamiętać, że wpłacając jakąś kwotę w parkomacie lub przez "SMS Parking" np. w poniedziałek po godzinie 18:00 już po godzinach funkcjonowania SPP, ta wpłata niejako "przechodzi" na dzień następny. Oznacza to, że jeśli "wykupimy" postój na 1 godzinę o godzinie 17:59 jednego dnia, wówczas mamy wykupiony postój dnia następnego od godziny 9:00 do 10:00. Podobnie jak dokonana zostanie opłata w piątek po godzinie 17:59, wówczas automatycznie uiszczona zostanie opłata za parkowanie w poniedziałek, na początku kolejnego tygodnia.

4). Czy należy wykupić bilet parkingowy, jeżeli po wjechaniu do strefy zepsuł mi się samochód?

odp: Zdarzenia nadzwyczajne, takie jak: kolizja lub awaria silnika, zmiana koła może, być uznane za ważny powód reklamowania opłaty dodatkowej. Kierowca, który otrzymał wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej może złożyć reklamację, dołączając kopię faktury lub rachunku z naprawy. W przeciwnym wypadku brak będzie podstawy do anulowania wezwania.

5). Jestem posiadaczem motocykla czy motocykliści mają obowiązek płacenia za parkowanie w SPP?

odp: Tak, uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku obliguje motocyklistów do ponoszenia opłat w SPP. Zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" definicja pojazdu samochodowego jest następująca: Pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem-wielośladowy. Motorowery są zwolnione z opłat, motocykle natomiast muszą wnosić opłatę w strefie płatnego parkowania. Bilet parkingowy można pozostawić w przypadku motocykli – na kierownicy lub innym widocznym miejscu, w sposób umożliwiający – bez żadnych wątpliwości – jego odczytanie przez kontrolera. Wykupiony bilet parkingowy można także zabrać ze sobą, a w przypadku otrzymania od kontrolera SPP wezwania do opłaty dodatkowej bilet należy przedstawić wraz z reklamacją w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Zachęca się motocyklistów, jak również użytkowników samochodów, które nie posiadają lub mają składany dach (kabrioletów), aby dokonywali opłat za parkowanie w usłudze skycash (mobiParking) http://skycash.com/mobiparking.html.

6). Czy jest możliwość dokonania dopłaty za przekroczony czas parkowania?

odp: W przypadku upływu opłaconego czasu parkowania dopłata musi być uiszczona niezwłocznie. W przypadku stwierdzenia braku opłaty kontroler ma prawo wystawić wezwanie do opłaty dodatkowej.

7). Czy kontroler może pobierać opłaty?

odp: Kontroler nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat.

8). Czy jak wykupię bilet parkingowy, to mogę zmieniać miejsce parkowania, jeżeli mam na bilecie jeszcze czas?

odp: Tak, można przemieszczać się po całej strefie, dopóki czas się nie skończy.

9). Kto jest odpowiedzialny za usuwanie śniegu z miejsc postojowych oraz dojść do parkomatów?

odp: Odśnieżanie miejsc postojowych w SPP (jezdni w miejscach parkowania, zatok postojowych, chodników wyznaczonych do parkowania a przy intensywnych opadach, wywóz śniegu odłożonego przez pługi (z jezdni i chodników) z ulic odbywa się na polecenie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Pojazdy zaparkowane w zatokach postojowych mogą opóźnić lub uniemożliwić skuteczne podjęcie działań odśnieżania. Więcej informacji o planowanych zabiegach usuwania oraz wywózce śniegu można uzyskać pod nr tel. 58 76 12 083 (chodniki), 58 761 20 71, (jezdnie). Zgłoszenia o nieprawidłowościach (występowanie błota pośniegowego lub utrudnienia w dotarciu do parkomatów) można również kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986).


Jak zapłacić za parkowanie


1). Chciałbym uiścić opłatę za postój w strefie, ale nie wiem jak korzystać z parkomatu. Co mam zrobić?

odp: Aby zapłacić za parkowanie, należy (dot. parkomatu solarnego „Strada”) wrzucić odliczoną sumę w monetach do otworu na pieniądze. Na wyświetlaczu pokaże się suma, czas parkowania oraz godzina rozpoczęcia parkowania. Po zakończeniu transakcji urządzenie wyda bilet, który należy umieścić za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym, w sposób umożliwiający jego odczytanie przez kontrolera SPP. Kierowca, który ma problem z uiszczeniem opłaty w parkomacie, niezależnie od okoliczności, może skontaktować się telefonicznie z pracownikami SPP tel. 58 764 40 22-23 i poprosić o pomoc.

2). Czy jeżeli wyświetlacz w parkomacie nie działa, to czy muszę zapłacić za parkowanie?

odp: Tak. Parkomat solarny jest zasilany energią słoneczną i jest w stanie „uśpienia” przed przeprowadzeniem transakcji w celu oszczędzenia energii. Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany). W stanie czuwania na ekranie parkomatu elektrycznego Galexio wyświetlany jest wygaszasz ekranu. W sytuacji nieczynnego parkomatu należy uiścić opłatę w sąsiednim parkomacie np. po drugiej stronie ulicy. Należy również zgłosić ten fakt do SPP tel. 58 76 44 022-23 podając lokalizację urządzenia lub jego numer, markę samochodu i numer rejestracyjny. W parkomatach solarnych numer umieszczony jest w prawym dolnym rogu okienka z instrukcją obsługi. W parkomatach elektrycznych na skośnym zadaszeniu nad ekranem. Telefoniczne zgłoszenie awarii do SPP, w przypadku jej potwierdzenia przez serwis, zabezpieczy kierowcę przed płaceniem opłaty dodatkowej. Jeżeli mimo zgłoszenia kierowca znajdzie za swoją wycieraczką wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, powinien zwrócić się do SPP z prośbą o jej anulowanie..

3). Co oznaczają świecące się lampki na parkomacie?

odp: Migająca zielona dioda jest wczesnym sygnałem ostrzegawczym, który nie powoduje wyłączenia urządzenia. Migająca czerwona dioda oznacza, że parkomat został wyłączony. Wskazuje ona np. na awarię: systemu, drukarki lub brak papieru w drukarce.

4). Dlaczego jeżeli wrzucam monety parkomat ich nie przyjmuje?

odp: Monety poprzez używanie, często zostają uszkodzone, zniszczone lub zanieczyszczone. Charakteryzują się wówczas znacznymi odchyleniami wagowo-wymiarowymi od wielkości przyjętych, jako nominalne, przez co, mogą być nieakceptowane przez urządzenie. Gdy parkomat jest czynny, ale nie akceptuje monet, wówczas należy uiścić opłatę w sąsiednim parkomacie. Brak opłaty parkingowej może spowodować nałożenie opłaty dodatkowej przez kontrolera SPP.

5). Zapłaciłem za parkowanie, ale parkomat nie wydał biletu. Co mogę zrobić?

odp: W wyjątkowych sytuacjach, kiedy parkomat nie wydrukował biletu lub nie wydał reszty, aby wyjaśniać czy transakcja została zaakceptowana, należy ją zgłosić telefonicznie do SPP tel. 58 764 00 23-24 lub złożyć reklamację drogą pocztową, mailową podając dane: • imię i nazwisko, • adres zwrotny, • nr. telefonu kontaktowego • opis (data), zaistniałego zdarzenia, • nr. parkomatu, jego lokalizację, • nr konta bankowego, na który ma być zrealizowany przelew. Po zweryfikowaniu transakcji w systemie zarządzającym strefą zostanie dokonany przelew zwrotu opłaty.

6). Zapłaciłem za godzinę parkowania, a następnie, po wszystkim, uświadomiłem sobie, że potrzebuję dwóch godzin. Czy mogę od razu zapłacić za kolejną godzinę?

odp: Nie, czas nie kumuluje się nowymi biletami, czas liczony jest od początku każdej nowej transakcji. Należy poczekać do zakończenia pierwszego okresu parkowania, a następnie uiścić nową opłatę w parkomacie. W uzasadnionych przypadkach SPP uzna reklamację, gdy w tym samym czasie wykupiono kilka biletów i wyłożono je w pojeździe do kontroli, a łączny czas obejmuje godzinę wystawienia opłaty dodatkowej. Zachęcamy do dokonywania opłat za parkowanie w usłudze skycash (mobiParking) http://skycash.com/mobiparking.html z wykorzystaniem telefonu komórkowego, gdzie w chwili rozpoczęcia parkowania nie trzeba deklarować czasu postoju, a opłata pobierana jest z chwilą zakończenia parkowania za rzeczywisty czas postoju.

7). Na jaki czas można wykupić jednorazowy bilet?

odp: Jednorazowy bilet można wykupić maksymalnie za 96 zł co pozwala na parkowanie przez odpowiający czas zgodnie z aktualnymi stawkami obowiązującymi w SPP (ponad 30 godzin, tj. ponad 3 dni). Czas parkowania liczony jest nie według doby kalendarzowej ale wg godzin działania strefy..


Osoby niepełnosprawne w SPP


1). Kto jest uprawniony do otrzymania karty parkingowej?

odp: Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności: • orzeczenia o niepełnosprawności, • orzeczenia o stopniu tej niepełnosprawności, • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne (uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych) do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.

2). Kto jest właścicielem karty parkingowej?

odp: Właścicielem karty parkingowej jest osoba niepełnosprawna, której imię i nazwisko, zdjęcie i własnoręczny podpis widnieje na drugiej stronie karty. Może z niej bezpośrednio korzystać oczywiście tylko wtedy, gdy ma prawo jazdy. Jednak nie tylko ona. Uprawniony jest do tego także kierowca właściciela karty, tylko wtedy, gdy uprawnioną osobę przewozi.

3). Do czego uprawnia karta parkingowa?

odp: Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach, czyli na tzw. kopertach, oraz zwalniający je z obowiązku przestrzegania niektórych przepisów ruchu drogowego. Warunkiem otrzymania takiej karty jest posiadanie orzeczenia wydanego przez zespół ds. orzekania niepełnosprawności. W przypadku posiadania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności musi to być niepełnosprawność oznaczona symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

4). Czy karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną do bezpłatnego postoju samochodu w SPP?

odp: Tak, z dniem 1.07.2015 weszły w życie zmienione przepisy uchwały Rady Miasta wprowadzające bezpłatne parkowanie w SPP dla osób niepełnosprawnych. Uprawnione osoby posługujące się nową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych (wydawaną na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) mogą bezpłatnie parkować w Strefie Płatnego Parkowania na oznakowanych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych.

5). Jaki jest koszt wykupienia abonamentu typu „N” odp: Abonament typu „N" może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia on do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy, o ile w chwili parkowania pojazd służył do przewozu osoby niepełnosprawnej. Abonament typu „N”, można zakupić na okres od 1 do 12 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność (maksymalnie 360 dni).


6). Jakie dokumenty upoważniają do wykupienia abonamentu typu „N”?

odp: Dokumentami upoważniającymi do wykupienia tego abonamentu są: • karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej, • dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy, • w przypadku nabywania abonamentu przez opiekuna prawnego, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną.

7). Jaki procent ogółu miejsc postojowych w SPP stanowią miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych?

odp: Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym P-20 „koperta”, stanowią około 5-6 % ogółu miejsc postojowych w SPP. Mogą być one zajmowane tylko przez uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej oraz osoby kierujące pojazdem, przewożące osoby niepełnosprawne. Zarezerwowane miejsca parkingowe nie są przywilejem, ale stanowią istotne udogodnienie umożliwiające niepełnosprawnym osobom uczestniczyć aktywnie w różnych aspektach życia społecznego i gospodarczego.

8). Wykupiłem abonament typu „N”, ale zapomniałem go wystawić w samochodzie, czy opłata dodatkowa zostanie anulowana?

odp: Należy wówczas zgłosić się z reklamacją do SPP lub przysłać na adres biura wyjaśnienie ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, kserokopii: karty parkingowej, abonamentu parkingowego


Parkowanie z wykorzystaniem abonamentu, karty strefowej


1). Czy można uzyskać zwrot kosztów, jeżeli abonament typu „O” na okaziciela został zgubiony?

odp: W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu opłata abonamentowa za niewykorzystany okres własności nie jest zwracana. Przy czym w takim wypadku może być bezpłatnie wydany na okres ważności duplikat karty o ile na jego oryginale był umieszczony przez uprawnionego pracownika SPP numer rejestracyjny pojazdu.

2). Jakie dokumenty upoważniają do wykupu karty abonamentowej typu „M”?

Odp.:Abonament typu „M" może wykupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy. W niektórych sytuacjach (np. w przypadku braku stałego zameldowania) osoba ubiegająca się o taki abonament może być także zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że jest mieszkańcem strefy- może to być np. umowa najmu lokalu. Osoba zameldowana na pobyt czasowy również może otrzymać abonament typu „M” pod warunkiem przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego, że jest mieszkańcem strefy (umowa najmu lokalu).

3). Czy w przypadku zmiany samochodu czy można uzyskać duplikat karty abonamentowej?

odp: Tak, w przypadku zamiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać duplikat karty abonamentowej do postoju nowego pojazdu o ile zwróci oryginalną kartę i zapłaci koszt wydania duplikatu w wysokości 10 zł.

4). Kupiłem samochód z kartą abonamentową po przednim właścicielu, czy mogę, nadal z niej korzystać?

odp: Nie, nie można korzystać z abonamentu, gdy jest on wydawany na innego właściciela pojazdu. Poprzedni właściciel ma obowiązek zwrócić kartę abonamentową, jeżeli samochód został sprzedawany.

5). Czy właściciele nieruchomości, kamienic zlokalizowanych w SPP mogą korzystać z preferencyjnego abonamentu?

odp: Karta abonamentowa typu „M” dla mieszkańców jest wydawana osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy pod warunkiem (patrz pkt.2). Jedynie te osoby są uprawnione do opłacania abonamentu po preferencyjnej cenie.

6). Czy abonament dla mieszkańca można wykupić na kilka samochodów?

odp: Abonament można wykupić na jeden oznaczony w abonamencie numer rejestracyjny pojazdu

7). Na jaki okres czasu można wykupić abonament?

odp: Abonament wykupić można na okres od 30 do 366 dni.


Parkowanie z wykorzystaniem telefonu komórkowego


1). Czy mogę zarejestrować w usłudze mobiParking kilka kont na ten sam pojazd?

odp: Dopuszczalna jest rejestracja konta na ten sam nr. rejestracyjny pojazdu. W przypadku posiadania dwóch lub więcej pojazdów, należy dodatkowo zarejestrować każdego z tych pojazdów.

2). Nie mogę dokonać rezerwacji czasu parkowania przez telefon. Co mogę zrobić?

odp: W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w usłudze „mobiParking” należy uiścić opłatę w parkomacie. Reklamacje związane z nie działaniem lub nienależytym działaniem systemu „mobiParking” przyjmowane są przez Biuro Obsługi Klienta tel. (22) 312-18-88, fax (22) 312-13-33 (pn. - pt. godz. 9:00 - 17:00)

3). W jaki sposób mogę skonfigurować swój telefon, aby połączyć się z serwisem mobiParking?

odp: Przede wszystkim należy skonfigurować telefon w sposób umożliwiający korzystanie z funkcji ID „Ukryj/Pokaż”. Funkcja pozwala ustalać czy w serwisie mobiParking wyświetli się numer telefonu czy też komunikat "numer prywatny"

4). Dlaczego kontroler wystawił mi wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, pomimo, że wysyłałem SMS?

odp: Jest możliwe, że została wpisana niewłaściwa komenda. Zdarza się, że nie została odczytana odpowiedź tekstowa od operatora systemu mobiParking. Do momentu otrzymania SMS zwrotnego, potwierdzającego początek parkowania, pojazd nie posiada wniesionej opłaty za parkowanie. Jeżeli po sprawdzeniu w bazie danych numeru rejestracyjnego pojazdu, okaże się, że pojazd został zarejestrowany w systemie i ma ważną sesję mobiParking, wówczas zostanie anulowane wezwanie wystawione przez kontrolera SPP.

5). Co się stanie, jeżeli zaparkuję w dniu lub czasie, kiedy nie obowiązuje wnoszenie opłat za parkowanie w strefie?

odp: Parkowanie wówczas zostanie przeniesione i rozpoczęte o godzinie 09:00 następnego dnia, kiedy obowiązuje wnoszenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie.

6). Jaki jest koszt wysłania SMS w systemie mobiParking?

odp: Koszt wysłanego SMS pod numer 82002 to 0,20/0,24 PLN z VAT Komunikaty- komendy SMS o błędach są bezpłatne.

7). W moim telefonie wyczerpała się bateria, jak mogę zakończyć parkowanie?

odp: Aby zakończyć sesję parkowania należy w tym wypadku przełożyć własną kartę telefoniczną SIM do innego dostępnego aparatu telefonicznego i wysłać SMS z komendą .

8). Parkowałem w strefie tylko 15 minut. Dlaczego system naliczył mi więcej czasu, mimo że poprawnie wybrałem początek i koniec postoju?

odp: System rozlicza faktyczny czas postoju z dokładnością do 1 minuty, ale musi też uwzględniać minimalne stawki za parkowanie ustalone przez władze RM Gdyni (minimalna opłata 0,80 PLN odpowiada półgodzinnemu postojowi), dlatego rzeczywisty czas parkowania rozliczany jest po upływie 30 minut.

9). Czy można odzyskać niewykorzystane środki w usłudze mobiParking?

odp: Tak. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z usługi „mobiParking” w dowolnym momencie. Środki „SMS PARKING” niewykorzystane na dokonanie zapłaty za parkowanie w SPP podlegają zwrotowi bez odsetek w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi i wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków „mobiParking”.

10). Zmieniłem numer telefonu komórkowego. Co stanie się z moimi środkami parkingowymi na koncie w usłudze mobiParking?

odp: Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta tel. (22) 312-18-88, fax (22) 312-13-33 (pn. - pt. godz. 9:00 - 17:00), e-mail: bok@mobiparking.pl, które jest w stanie zarejestrować nowy numer telefonu w usłudze.

11). Czy mogę parkować, jeżeli otrzymałem zbyt późno tekst przypomnienia o tym, że kończą mi się środki parkingowe?

odp: Jeżeli środki parkingowe nie będą pozwalały na parkowanie dłużej niż 14 minut kierowca zostanie o tym poinformowany przez SMS. Dostarczenie wiadomości SMS zależy od operatora sieci komórkowej. Opóźniony czas dostawy, lub niedostarczenia może wystąpić, jeśli w sieci jest problemy. Wszelkie teksty zwrotnych SMS są wysyłane natychmiast i są zarejestrowane na koncie w momencie ich wysłania.


Parkowanie z wykorzystaniem abonamentu, karty strefowej


1). Czy można uzyskać zwrot kosztów, jeżeli abonament typu „O” na okaziciela został zgubiony?

odp: W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu opłata abonamentowa za niewykorzystany okres własności nie jest zwracana. Przy czym w takim wypadku może być bezpłatnie wydany na okres ważności duplikat karty o ile na jego oryginale był umieszczony przez uprawnionego pracownika SPP numer rejestracyjny pojazdu.

2). Jakie dokumenty upoważniają do wykupu karty abonamentowej typu „M”?

Odp.:Abonament typu „M" może wykupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy. W niektórych sytuacjach (np. w przypadku braku stałego zameldowania) osoba ubiegająca się o taki abonament może być także zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że jest mieszkańcem strefy- może to być np. umowa najmu lokalu.

3). Czy w przypadku zmiany samochodu czy można uzyskać duplikat karty abonamentowej?

odp: Tak, w przypadku zamiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać duplikat karty abonamentowej do postoju nowego pojazdu o ile zwróci oryginalną kartę i zapłaci koszt wydania duplikatu w wysokości 6 zł.

4). Kupiłem samochód z kartą abonamentową po przednim właścicielu, czy mogę, nadal z niej korzystać?

odp: Nie, nie można korzystać z abonamentu, gdy jest on wydawany na innego właściciela pojazdu. Poprzedni właściciel ma obowiązek zwrócić kartę abonamentową, jeżeli samochód został sprzedawany.

5). Czy właściciele nieruchomości, kamienic zlokalizowanych w SPP mogą korzystać z preferencyjnego abonamentu?

odp: Karta abonamentowa typu „M” dla mieszkańców jest wydawana osobom zameldowanym na pobyt stały. Jedynie te osoby są uprawnione do opłacania abonamentu po preferencyjnej cenie.

6). Co to jest karta strefowa i gdzie ją można kupić?

odp: Karta strefowa (karta zbliżeniowa wykonana zgodnie ze standardem MIFARE®) jest dystrybuowana przez SPP. Użytkownik nabywający kartę w kasie SPP za opłata 10zł, powinien przeznaczyć pewną kwotę (maksymalnie 300 zł), którą karta zostanie „załadowana”. Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystywane wyłącznie do opłat za parkowanie we wszystkich parkomatach zainstalowanych SPP. Karty wydawane są w kasie SPP przy ul. Białostockiej 3 W celu opłacenia parkingu należy zbliżyć kartę do urządzenia i określić czas rezerwacji postoju, po czym odebrać wydruk biletu parkingowego i umieścić go za przednią szybą pojazdu.

7). Czy abonament dla mieszkańca można wykupić na kilka samochodów?

odp: Abonament można wykupić na jeden oznaczony w abonamencie numer rejestracyjny pojazdu

8). Na jaki okres czasu można wykupić abonament?

odp: Abonament wykupić można na okres od 1 miesiąca do 1 roku.


Reklamacje i odwołania


1). Dlaczego jeżeli parkomat był zepsuty kontroler wystawił mi mandat?

odp: Pozostawienie samochodu bez uiszczonej z góry opłaty za cały czas parkowania lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania jest podstawą do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł. W przypadku braku biletu parkingowego, kontroler zobowiązany jest do wystawienia wezwania o niedopełnieniu formalności wniesienia opłaty podczas parkowania. Jeżeli kierowca nie zgadza się z nałożoną opłatą dodatkową może ją reklamować w SPP.

2). Czy wezwanie może być anulowane, jeżeli przedstawię ważny bilet parkingowy?

odp: Opłata za parkowanie powinna być uiszczona przez kierowcę niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP. Wezwanie jest anulowane w przypadku, gdy czas nałożenia opłaty dodatkowej pokrywa się z czasem wykupionego biletu w parkomacie. W innych sytuacjach może być anulowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy kierowca wykaże, że działał niezwłocznie i uczynił wszystko czego można od niego rozsądnie wymagać aby wywiązać się z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej. W szczególności dotyczy to np. awarii parkomatu i konieczności zakupu biletu w kolejnym, oddalonym parkomacie.

3). Czy muszę uregulować opłatę dodatkową, jeżeli nie parkowałem samochodu, tylko go pożyczyłem?

odp: Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, wszystkie opłaty za parkowanie (opłaty parkingowe) muszą być opłacone przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Właściciel pojazdu po otrzymaniu wezwania ma możliwość uwolnienia się od opłaty dodatkowej, wiarygodnie wskazując użytkownika pojazdu, który w danym dniu i godzinie z niego korzystał.

4). Czy jeśli zapłacę opłatę dodatkową przelewem następnego dnia, to kwota opłaty będzie nadal 30 zł?

odp: Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł wówczas, kiedy zostanie ona wniesienia w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania lub 50zł po upływie tego terminu. Opłata ulega obniżeniu tylko dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Należności z tytułu opłaty dodatkowej można uregulować gotówką w kasie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 lub za pośrednictwem przelewu bankowego na konto: Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia PKO BP Oddział 14 w Gdyni nr konta 74 1440 1084 0000 0000 1036 6917. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy umieścić dopisek "opłata dodatkowa" oraz podać sygnaturę sprawy uwidocznionej w nagłówku otrzymanego wezwania do zapłaty lub numeru rejestracyjnego pojazdu, którego dana opłata dotyczy.

5). Gdzie można złożyć odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej, jaka jest procedura postępowania przy rozpatrywaniu reklamacji?

odp: Odwołanie od zawiadomienia o nieuiszczeniu opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w SPP wyłącznie w formie pisemnej można złożyć w SPP, przesłać pocztą na adres ul. Białostocka 3, 81-310 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sppgdynia.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania. Korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko piszącego oraz jego dokładny adres. Jeśli stanowi ona odpowiedź na przesłane wezwanie do zapłaty lub upomnienie powinna także zawierać sygnaturę danej sprawy. Odwołanie wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać zgodę na odpowiedź w formie mailowej. • W przypadku, gdy w postępowaniu wyjaśniającym reklamacja zostanie uznana za zasadną, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych i SPP odstępuje od dochodzenia jakichkolwiek opłat. O rozpatrzeniu reklamacji odwołujący się zostaje powiadomiony pisemnie. • Nieuwzględnienie złożonej reklamacji spowoduje, po otrzymaniu danych właściciela pojazdu z MSWiA bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysłanie pisemnego upomnienia, zawierającego wezwanie do uiszczenia ww. opłat powiększonych o koszt upomnienia 11,60 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. • W razie zaniechania przez wezwanego użytkownika drogi realizacji zapłaty tej opłaty wystawiony będzie przeciwko temu użytkownikowi tytuł wykonawczy, zaskarżalny w trybie ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

6). Jakie przepisy regulują nakładanie opłaty dodatkowej?

odp: Należności z tytułu opłat dodatkowych pobiera Zarząd Dróg i Zieleni, w strukturach którego działa Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Sposób poboru opłat określa uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku (tekst uchwały tutaj).

7). Mam wykupiony abonament typu „M” dla mieszkańców, dlaczego kontroler wystawił mi wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?

odp: Jest to możliwe, jeśli kontroler SPP stwierdził, że: • samochód był zaparkowany, zlokalizowany w promieniu powyżej 200 m od miejsca zamieszkania, • numer tablicy rejestracyjnej pojazdu nie odpowiadał numerowi tablic wskazanych na abonamencie, abonament był nieczytelny lub wygasła data ważności jego wystawienia.

8). Co się stanie, jeżeli zdecyduję się nie wnosić opłaty dodatkowej?

odp: Należne, nieuiszczone opłaty parkingowe i opłaty dodatkowe podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

9). Zdarzyło mi się parkować firmowy samochód i nie płacić za parkowanie, w wyniku, czego kilka razy musiałem zapłacić dodatkową opłatę. Czy mogę zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych?

odp: Nie, nie można. Zarówno opłata za parkowanie jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną, o której mowa w art. 217 Konstytucji RP (opłata dodatkowa nie jest, więc grzywną/mandatem karnym nakładanym za wykroczenie). Charakteryzują się one cechami podobnymi do podatku i cła, z tym, że w przeciwieństwie do podatków i ceł, opłata jest świadczeniem odpłatnym. Opłaty, jako takie, pobierane są w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywane w interesie konkretnych podmiotów, w tym przypadku polegających na umożliwieniu parkowania na obszarze SPP.

10). Z kim mogę się skontaktować w celu uzyskania informacji o parkomatach?

odp: Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić do SPP 58 764 40 00 (centrala) lub komentarz poprzez e-mail biuro@sppgdynia.pl


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o:

* korzystanie ze strony internetowej http://www.sppgdynia.pl

* kontakt telefoniczny 58 76-44-000 (centrala)

* kontakt osobisty, ul. Białostocka 3 w godz. 9: 00-18: 00 od poniedziałku do piątku